Kilkanaście dni temu na stronie Powiatowego Archiwum Fotograficznego udostępniono fragment kolejowej kroniki filmowej, pokazującej przebudowę dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej. Oczywiście w latach 60. nowoczesny budynek musiał robić wrażenie. W 2014 roku w wyniku kolejnej modernizacji po "obszernej poczekalni i restauracji" nie został ślad. Dziś przedstawiamy fotografię prawdopodobnie z początku XX wieku, na której widzimy pierwotny wygląd dworca.