Dzisiaj przedstawiamy fotografię, która trafiła do Powiatowego Archiwum Fotograficznego z krótkim podpisem "cukrownia". Nie potrafimy określić, w którym miejscu mogła być wykonana. Jedynym charakterystycznym elementem jest kładka nad torami. Prosimy osoby, które pamiętają kładkę umożliwiającą przejście na dworzec nad bocznicą kolejową o potwierdzenie naszych przypuszczeń.