Pocztówka z okresu okupacji niemieckiej. Park Planty z widocznym gmachem kościoła ewangelickiego.