Dzisiejszym zdjęciem wracamy znów do tematu poczty. Pamiętali Państwo wejście, które znajdowało się od strony ulicy Dąbrowskiego. Okazuje się jednak, że w pewnym okresie wejście do urzędu pocztowego znajdowało się w kamienicy obok.