Porozumienie podpisali obecny burmistrz Piotr Mieloch (Nasze PSR), obecny starosta Ernest Iwańczuk (Koalicja Obywatelska), Aneta Kłopot-Wartecka i Mirosława Katarzyna Kaźmierczak (Trzecia Droga). Liderzy tych ugrupowań zamierzają po wyborach współpracować w samorządzie miejskim i powiatowym.

 

 

"Zobowiązujemy się realizować wspólne cele i razem pracować dla dobra mieszkańców. Będziemy dążyć do dalszego rozwoju lokalnej społeczności oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego" - napisali w deklaracji współpracy.

(k)