- Z uwagi na charakter obiektu, program odbioru był wyjątkowo obszerny, a przeprowadzona kontrola bardzo wnikliwa. Kontroli technicznej, sprawdzeniu i dopuszczeniu do użytkowania podlegały najważniejsze systemu budynku mające bezpośredni wpływ na bezpieczne jego użytkowanie. Sprawdzono systemy wentylacji i oddymiania, system hydrantów, komunikacji i ewakuacji, zabezpieczenia przeciwpożarowe elementów budynku oraz jego konstrukcji jak również systemy awaryjnego zasilania i monitoringu. W toku czynności odbiorczych obiekt został dodatkowo wyposażony w system hydroforowy podnoszenia ciśnienia w sieci hydrantowej przeciwpożarowej na wyższych kondygnacjach oraz dodatkowe oznaczenia dróg ewakuacyjnych i windy - opowiada Michał Orłowski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Nadzoru Technicznego w Urzędzie Miejskim w Środzie.

Obecnie trwają prace nawierzchniowe związane z zagospodarowaniem placu parkingowego i zaplecza komunikacyjnego wraz ze strefami dostępu. Koniec prac z tego zakresu robót przewidziany jest na najbliższe wakacje. Wówczas proces inwestycyjny ma zostać zamknięty, a cały stadion powinien zostać oddany do użytku. 

 

- W załączeniu przesyłamy aktualne zdjęcia murawy boiska piłkarskiego z 15 kwietnia, gdyż opublikowane ostatnio w komunikatorach społecznościowych osób związanych z klubem Polonia przedstawiały stan boiska za czasów administrowania boiskiem i utrzymania obiektu przez klub Polonia - informuje Urząd Miejski.

(k)