W ramach realizacji zielonej strategii rozwoju miasta, w rejonie ul. Miętowej w Środzie powstanie nowy park kieszonkowy. Zajmie on długą i wąską przestrzeń o powierzchni ok. 2.500 m kw. Koncepcję przygotowuje Iwona Nagórko-Czwojdrak, zastępca dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Środzie. To ona przygotowała koncepcję bardzo chwalonego parku z placami zabaw przy ul. Kosynierów oraz niemalże wszystkich innych skwerów, jakie w ostatnim 5-leciu powstały w Środzie. 

Jak opowiada nam autorka koncepcji, ścieżki podzielą park na zielone sektory, o różnym charakterze. W centralnej części znajdą się dwa niewielkie zbiorniki wodne, połączone ze sobą wąskim i płytkim ciekiem wodnym. Ścieżki i placyki wykonane będą z nawierzchni mineralnej, przepuszczalnej dla powietrza, umożliwiającej retencję wody i swobodny rozwój systemów korzeniowych roślin.

 

W północnej części parku projekt zakłada stworzenie niewielkiej strefy rekreacji dla dzieci, na której znajdą się popularne ostatnio, montowane w gruncie, trampoliny. W południowej części stanie masywna pergola z wiszącymi ławkami, z której będą mogli korzystać zarówno młodsi jak i starsi użytkownicy parku.

  • Cały teren będzie pełen zieleni i kwiatów. Posadzone zostanie ok. 40 drzew, stworzone zostaną wielogatunkowe rabaty bylinowe, pełne kwiatów i traw ozdobnych. Posadzony zostanie również szpaler formowanych na płasko drzew – opowiada Iwona Nagórko-Czwojdrak. - W parku znajdą się elementy małej architektury: kosze, nowoczesne ławki oraz drewniane siedziska z miejscem na drzewo.

Obecnie trwają dalsze prace projektowe. Iwona Nagórko-Czwojdrak w pracach koncepcyjnych korzysta ze swoich doświadczeń, sama także zwiedza ogrody pokazowe w Europie i czerpie z nich inspiracje. 

 

– Przy ul. Miętowej powstanie kolejne wyjątkowe, przepiękne miejsce. W tym roku gotowy będzie pełny projekt, a jako gmina będziemy starać się o pozyskanie dofinansowania do tej inwestycji. Widząc bardzo pozytywne reakcje mieszkańców, doskonale wiemy, że to właściwy kierunek i na pewno będą powstawać kolejne takie miejsca – deklaruje burmistrz Piotr Mieloch. 

Przypomnijmy, że sama ulica Miętowa zostanie w tym roku w pełni wykonana w ramach gminnej inwestycji. W zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni drogi utwardzonej tłuczniem kamiennym zaplanowano roboty rozbiórkowe i ziemne koryta pod warstwy konstrukcyjne, podbudowy pod jezdnię i chodniki oraz nową nawierzchnię pasa jezdnego z mieszanek mineralno-bitumicznych i chodników z kostki betonowej. Z uwagi na lokalizację i charakter drogi, inwestycje podzielono na dwa odcinki o łącznej długości 453,08 m, zakończone na skrzyżowaniach drogi powiatowej ulicy Topolskiej, drogi gminnej ulicy ks. J. Krajewskiego oraz na wjeździe na posesje w rejonie ulicy Lawendowej i części ulicy Miętowej. 

 

Budowa drogi na ulicy Miętowej to już trzeci etap inwestycji na os. Kwiatowym. - Po wyborach w 2018 roku obiecałem mieszkańcom, że etapami wykonamy drogi na całym osiedlu. I tak się stało. Po zakończeniu tych prac, mniej więcej w połowie roku będziemy przygotowani do kolejnych inwestycji drogowych, na następnych osiedlach. Będziemy je chcieli budować zgodnie z planem, systematycznie – mówił nam burmistrz Piotr Mieloch. 

 

Gmina już przygotowuje się do ostatniego etapu prac na osiedlu.

 

(kóz)