Na słoneczniki trzeba będzie zaczekać. Podobnie jak na kwiaty na łąkach kwietnych, którymi opiekuje się Piotr Kotliński. Łąki zostały wykoszone jesienią, nie było potrzeby, aby te uzupełniać. Większym problemem w sezonie są wyrzucane na nich śmieci. 

(k)