Przypomnijmy, że pomysł nie jest nowy. Kilka lat temu otwarcie parku, a także jego renowację zapowiadał prezes Powiatowego Centrum Inwestycji Rafał Wiatr. On także doceniał potencjał tego miejsca. Planów nie udało się wówczas zrealizować, a prezes Wiatr zakończył pracę w średzkiej spółce. 

Jak się dowiedzieliśmy, LOK nie jest nie jest właścicielem tego terenu, a jedynie jego wieczystym użytkownikiem. Właścicielem jest gmina Środa. LOK ma prawo do terenu tylko na swoje cele statutowe. Takimi celami była na przykład organizacja strzelań, czy też nauka jazdy. Problem polega na tym, że LOK takiej działalności w Środzie już nie wykonuje, a teren jedynie wydzierżawia, zapewne czerpiąc z tego zyski. 

Czy taka sytuacja może spowodować wypowiedzenie umowy i powrót terenu pod bezpośrednią jurysdykcję gminy Środa? Sprawa może być skomplikowana, ale nie beznadziejna. Bez wątpienia pozyskanie terenu przez gminę spowodowałoby działania na tym terenie. Jednym z nich powinna być renowacja parku, a potem jego otwarcie dla mieszkańców. 

(k)