Przypomnijmy. Akcję Zielone Jagiellońskie zainicjowali Monika Pogorzelec, Bartłomiej Król oraz Krzysztof Ratajski. Celem społeczników było doprowadzenie do zwiększenia liczby drzew na terenie os. Jagiellońskiego, a także zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zieleni miejskiej. Zanim jednak wkopano pierwsze nasadzenia, przeprowadzono serię warsztatów dotyczących zieleni czy też życia pszczół. Mieszkańcy osiedlowej społeczności chętnie uczestniczyli w spotkaniach w ramach projektu. Były one prowadzone przez specjalistów w dziedzinie przyrody.

Przez dwie soboty 21 i 28 października na terenie os. Jagiellońskiego realizowano nasady drzew. W sumie zasadzono 40 nowych drzew, wśród nich są takie gatunki jak lipy, kasztanowce, klony i platany. Akcję wspierała technicznie, ale również merytorycznie spółdzielnia mieszkaniowa, która formalnie zarządza terenem osiedla Jagiellońskiego. Pracownicy spółdzielni zagwarantowali sprzęt konieczny do prowadzenia nasadzeń. Z kolei mieszkańcy mieli możliwość wskazania lokalizacji dla nowych drzew, a także mogli sami je posadzić. Nasady pojawiły się m.in. nieopodal kościoła św. Józefa, na placu zabaw przy bloku nr 11 czy też w pasie zieleni wzdłuż bloku nr 24.

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 w ramach Konkursu Wielkopolska Wiara 2023.

KK