Miejsce to sfotografował kilka dni temu burmistrz Piotr Mieloch. Rozlewiska Moskawy w tym miejscu często tworzą taki zbiornik wodny i wówczas przychodzi do głowy, że na rzece - poza zalewem w Środzie - mógłby powstać jeszcze drugi, właśnie w tym miejscu. Wówczas udawałoby sie zapewne zatrzymywać na naszym terenie więcej wody. 

Bo choć oczywiście nieustannie zwracamy uwagę na bardzo niski poziom wód i niewielkie opady, to akurat teraz zbiornik w Środzie jest bardzo dobrze wypełniony wodą, a rzeka ma swój właściwy poziom. Podobnie jest w innych miejscach. Osoby, które chociażby jeżdżą do Poznania, widzą jak wysoki jest obecnie poziom wody w Warcie. 

Rozlewiska w okolicach Nietrzanowa, na prywatnych łąkach, robią niesamowite wrażenie. Warto tam zajrzeć i choć przez chwilę popatrzeć na jezioro, które za jakiś czas znów zniknie.

(k)