Firma KOSOX Sebastian Kaczmarczyk z miejscowości Potasze zakończyła prace rewitalizacyjne w parku Planty w rejonie ulic Kościuszki i Kegla. Kosztowały one 933 tys. zł

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji rewitalizacji parku Planty w rejonie ulicy T. Kościuszki i Kegla firma musiała wykonać roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów małej architektury, wykonać roboty ziemne, roboty nawierzchniowe i konstrukcję ścieżek, ścieżki parkowe o nawierzchni mineralnej typu HanseGrand, bramowania typu Eko-Board, nawierzchnię z kostki granitowej przy fontannie, roboty rekultywacji terenów zielonych z wymianą gruntu, wymianę geowłókniny i grysu.

Firma miała za zadanie także dostawę i montaż elementów małej architektury – 10 ławek parkowych z oparciem, 10 koszy na śmieci w obudowie drewnianej, wymianę słupów i opraw oświetlenia parkowego - 18 sztuk.

Wszystkie te prace zostały zakończone, ale aby w pełni zobaczyć zmiany, musimy zapewne poczekać jeszcze kilka miesięcy, aby w parku zrobiło się zielono. Na razie nie ma w parku nowej fontanny. Stara po rozbiórce nie nadaje się już do wykorzystania, dlatego w nowym roku czeka gminę konieczność zakupienia nowej.

W tej części parku ciągle do rewitalizacji pozostaje główny plac przy ul. Kościuszki. Przypomnijmy, że zgodnie z miejskimi planami powstanie tam amfiteatr. Tę inwestycję ma prowadzić spółka Środa XXI. W przyszłości rewitalizację czeka zapewne także cały plac zabaw w parku. Plac cieszy się wielką popularnością wśród rodzin mieszkających na starówce. 

Poza tym, aby dokończyć rewitalizację całego parku, konieczne jest także wykonanie części pomiędzy ul. Szpitalną a 17 Września. Wówczas cały ciąg począwszy od ulicy Kilińskiego, a kończąc przy kościele Najświętszego Serca Jezusa będzie stanowił bardzo ładną całość. 

(kóz)