W ubiegłym tygodniu ruszyły prace w parku Planty. Inwestycja będzie kosztować ponad 900 tys. zł

Prace wykona firma KOSOX Sebastian Kaczmarczyk z miejscowości Potasze. Koszt inwestycji to 933.450 zł. Roboty obejmują teren parku przy ul. Kościuszki.

Prace będą obejmować roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni i elementów małej architektury, roboty ziemne, roboty nawierzchniowe i konstrukcja ścieżek - ścieżki parkowe o nawierzchni mineralnej, obramowania typu Eko-Board, nawierzchnia z kostki granitowej przy fontannie, dalej roboty rekultywacji terenów zielonych z wymianą gruntu oraz wymiana geowłókniny i grysu.

Wykonawca zajmie się także dostawą i montażem elementów małej architektury, ławek parkowych wolnostojących z oparciem – 10 sztuk, koszy na śmieci w obudowie drewniane – 10 sztuk, wymianą słupów i opraw oświetlenia parkowego - 18 sztuk.

(k)